OakDevelopmentTrust logo

Phone: (03) 960 6878

Contact Oak Development Trust ...

Supling Filipino Playgroup

 

This playgroup is held every Tuesday during term time, 9.45am - 12 noon at 80 Rattray St, Riccarton.

There are bilingual (Filipino and English) stories and songs, games and activities, all relating to Filipino culture.
This playgroup is for parents/caregivers with pre-schoolers under 5 years old.
$2 per session, morning tea included.

Tuwing Martes, alas 9.45 n.u. – 12:00 n.t. sa 80 Rattray St, Riccarton.
Mayroong kwento sa Filipino at Ingles, awit, bugtong, laro at iba pang gawain na
nagpapatungkol sa kulturang Pilipino.
Para sa mga bata edad 0-5 taong gulang.
$2 per session, kasama na ang miryenda.
Kung may katanungan tumawag kay Jo sa 021 115 1657